Zmiany w systemie nauczania w Brzesku: od tradycji do nowoczesności

Tradycyjne metody nauczania Zasadniczą cechą tradycyjnych metod nauczania było skupienie na nauczycielu jako głównym źródle wiedzy. W tradycyjnych metodach nauczania nauczyciel odgrywał kluczową rolę jako główne źródło wiedzy. To on przekazywał informacje uczniom i odpowiadał na ich pytania. Uczniowie byli zależni od jego wiedzy i doświadczenia. Lekcje były prowadzone w formie monologu, gdzie uczniowie biernie …