Historia szkolnictwa w Polsce: od początków do dzisiaj

Okres średniowiecza Początki szkolnictwa w Polsce Pierwsze ślady szkolnictwa w Polsce sięgają średniowiecza. W XI wieku powstały pierwsze szkoły katedralne, gdzie przyszli duchowni i arystokracja zdobywali edukację. Wtedy nauka opierała się głównie na nauce łaciny, retoryki i filozofii. Rozwój klasztorów i katedr jako ośrodków edukacyjnych W kolejnych wiekach, główną rolę w rozwoju szkolnictwa odegrały klasztory …